Par Mums

Biedrība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām MOTUS VITA ir sabiedriskā organizācija, kas dibināta 2009. gadā Rīgā, Latvijā, lai sniegtu vispusīgu atbalstu personām ar ierobežotām iespējām (ar neiromuskulārajām slimībām) un to ģimenēm.

MOTUS VITA ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Mūsu organizācijas galvenais mērķis ir sniegt atbalst cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, paildzinot viņu mūžu un uzlabojot dzīves kvalitāti.

Mēs patstāvīgi izstrādājam programmas un projektus, vadoties pēc mūsu dalībnieku vajadzībām un pieejamajiem resursiem.

Organizācijas galvenā mērķa sasniegšanai mēs risinām šādus uzdevumus:

 1. Veselība
 • nodrošinām precīzu un patiesu informāciju par mūsdienu veselības uzlabošanas metodēm;
 • koordinējam spēkus sadarbībā ar valstiskām un nevalstiskām ārstniecības iestādēm, lai uzlabotu cilvēku ar īpašām vajadzībām veselības stāvokli;
 • nodrošinām cilvēkus ar īpašām vajadzībām ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas ļauj paplašināt viņu fiziskās iespējas;
 • sekmējam sabiedrības informētību par cilvēku ar īpašām vajadzībām problēmām un šo problēmu iespējamiem risināšanas ceļiem.

 

 1. Sociālā adaptācija
 • sniedzam morālo atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, palīdzam risināt sadzīves jautājumus;
 • aizsargājam cilvēku ar ierobežotām iespējām tiesības un intereses, uzraugām viņu tiesību un brīvību ievērošanu;
 • atbalstām cilvēkus ar īpašām vajadzībām profesionālās kvalifikācijas celšanā un jaunu profesiju apgūšanā;
 • īstenojam radošas programmas, kas ļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atklāt jaunas spējas un realizēt savu potenciālu;
 • organizējam kultūras un izklaides programmas.
Mūsu Projekti
 • Rehabilitation of Persons with Special Needs with Methods of Drama Therapy
  €0 of €8,600 raised

  Rehabilitation of Persons with Special Needs with Methods of Drama Therapy

  €0 of €8,600 raised
  Select Payment Method
  Personal Info

  If you wish to support our project, you are invited to make a donation for a specific purpose using our reference details:

  Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA
  Reģistrācijas numurs: 40008143545

  "SWEDBANK" AS
  LV07HABA0551032871057
  BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

  Purpose: Drama Therapy.

  Donation Total: €5.00

  Details
 • The complex medical services for people with neuromuscular diseases
  €0 of €6,200 raised

  The complex medical services for people with neuromuscular diseases

  €0 of €6,200 raised
  Select Payment Method
  Personal Info

  If you wish to support our project, you are invited to make a donation for a specific purpose using our reference details:

  Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA
  Reģistrācijas numurs: 40008143545

  "SWEDBANK" AS
  LV07HABA0551032871057
  BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

  Purpose: Medicine.

  Donation Total: €5.00

  Details
 • Technical aids
  €1 of €7,350 raised

  Technical aids

  €1 of €7,350 raised
  Select Payment Method
  Personal Info

  If you wish to support our project, you are invited to make a donation for a specific purpose using our reference details:

  Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA
  Reģistrācijas numurs: 40008143545

  "SWEDBANK" AS
  LV07HABA0551032871057
  BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

  Purpose: Technical aids.

  Donation Total: €5.00

  Details
Jaunumi
Mūsu Brīvprātīgie
Mūsu Partneri