Par mums

Vēsture

Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA ir brīvprātīga organizācija, kuru Rīgā, Latvijā, 2009. gadā izveidoja neliela cilvēku grupa, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuri slimo ar neiromuskulārām slimībām (NMS), un viņu ģimenēm. Biedrība MOTUS VITA sniedz pilnvērtīgu atbalsta sistēmu, kā arī sniedz praktisku informāciju un galvenos pakalpojumus cilvēkiem NMS.

Biedrības MOTUS VITA galvenais mērķis ir sniegt palīdzību cilvēkiem un viņu ģimenēm, kuri ir cietuši no nervu - muskuļu saslimšanām.

Biedrības galvenie mērķi

1. Veicināt cilvēku ar invaliditāti, kuri slimo ar neiromuskulārām slimībām integrāciju sabiedrībā, atbalstot viņu līdzdalību visos sabiedrībā notiekošajos procesos, kā arī organizējot īpašus - šai mērķa grupai paredzētus pasākumus.

2. Sekmēt cilvēku ar invaliditāti, kuri slimo ar neiromuskulārām slimībām, medicīnisko, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, piesaistot tam nepieciešamos profesionāļus un sniedzot individuālu atbalstu, ļaujot viņiem saglabāt labu dzīves kvalitāti un psihoemocionālo stabilitāti.

3. Veicināt cilvēku ar neiromuskulārām slimībām izglītošanās iespējas, kā arī atbalstīt profesionālās kvalifikācijas iegūšanu un nodarbinātību.

4. Veikt savas mērķa grupas tiesību un interešu aizstāvību visos likumdošanas izstrādes, pieņemšanas un realizācijas posmos.

5. Sabiedrības sapratnes veidošana par ar neiromuskulārām slimībām un ar tām saistītām ikdienas problēmām un iespējamiem risinājumiem.

6. Piesaistīt dažādu fondu projektus un ziedojumus, kā arī veikt citas Latvijas likumdošanā paredzētās darbības, lai īstenotu organizācijas mērķus.

Valde

Valerijs Rakovs - valdes priekšsēdētājs

Andris Zaicevs - valdes priekšsēdētāja vietnieks

Valija Ivanova - valdes priekšsēdētāja vietniece

Rekvizīti

Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA
Reģistrācijas numurs: 40008143545
Adrese: Maskavas iela 421-18, Rīga, Latvija, LV-1063
E-pasts: motus.vita@gmail.com, motus.vita@inbox.lv
 
"SWEDBANK" AS
LV07HABA0551032871057  
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22