Inkluzīvā teātra projekts

Visu savu mūžu mēs apgūstam mijiedarbību – ar apkārtējiem, ar sevi pašu, ar visumu. Un nebūt ne vienmēr esam apmierināti ar šīs mijiedarbības rezultātiem, secīgi, arī ar sevi.  Viens no rīkiem, kas palīdz uzlabot mūsu attiecību kvalitāti ar apkārtējo pasauli, ir aktiermeistarības kursi. Turklāt, tā ir neticami interesanta un saistoša nodarbe, ja to vada Meistari,...

Visu savu mūžu mēs apgūstam mijiedarbību – ar apkārtējiem, ar sevi pašu, ar visumu. Un nebūt ne vienmēr esam apmierināti ar šīs mijiedarbības rezultātiem, secīgi, arī ar sevi. 

Viens no rīkiem, kas palīdz uzlabot mūsu attiecību kvalitāti ar apkārtējo pasauli, ir aktiermeistarības kursi. Turklāt, tā ir neticami interesanta un saistoša nodarbe, ja to vada Meistari, kas patiesi mīl savu arodu – “Stadia” teātra mākslas pedagoģe Tatjana Čerkovska un režisors Andrejs Garkavi. 

Nodarbības ir maksimāli piesātinātas, tomēr nemaināmi norit īpaši draudzīgā gaisotnē. Parasti mēs sākam ar vingrinājumiem atmiņas, uzmanības koncentrēšanās, ritma izjūtas uzlabošanai, lai harmonizētu sadarbību ar kolēģiem, kas ļauj dziļāk iepazīt sevi un daudz pārliecinātāk justies arī ikdienas dzīvē. 

Beidzas nodarbība ar etīdēm, ko dalībnieki ir sagatavojuši mājās. Šīs ir mini izrādes, ko turpmāk visai kritiski, bet labvēlīgā noskaņā apspriežam, sniedzot etīdes autoram noderīgas rekomendācijas.

Jaunākie komentāri
    Categories
    Newsletter
    Twitter
    Could not authenticate you.