Vizīte Islandē

No 28.maija līdz 1.jūnijam biedrība „Motus Vita” kopā ar VSAC „Rīga” ar darba vizīti apmeklēja Islandi. Šī vizīte kļuva iespējama pateicoties Starptautisko organizāciju aliansei ALS/MND (http://www.alsmndalliance.org/) par ko gribam pateikties šīs alianses prezidentam Gudjanam Sigurdssonam un Islandes Valsts Nacionālās Universitātes Slimnīcas Galvenajam terapeitam Kristinam Einarsdottiram. Šajā vīzītē piedalījās VSAC „Rīga” direktore Iveta Purne, VSAC „Rīga”...

No 28.maija līdz 1.jūnijam biedrība „Motus Vita” kopā ar VSAC „Rīga” ar darba vizīti apmeklēja Islandi. Šī vizīte kļuva iespējama pateicoties Starptautisko organizāciju aliansei ALS/MND (http://www.alsmndalliance.org/) par ko gribam pateikties šīs alianses prezidentam Gudjanam Sigurdssonam un Islandes Valsts Nacionālās Universitātes Slimnīcas Galvenajam terapeitam Kristinam Einarsdottiram.

Šajā vīzītē piedalījās VSAC „Rīga” direktore Iveta Purne, VSAC „Rīga” galvenā eksperte pakalpojumu attīstības jomā Ilze Gaigala, biedribas „Motus Vita” valdes priekšsēdētājs Valerijs Rakovs, biedrības „Motus Vita” projektu vadītājs Arturs Gothards kā arī biedrības „Motus Vita” palīgierīču tehniskās apkalpošanas speciālists Vadims Maleško.

Vizītes programma bija diezgan gara, bet vizītei atvēlēts laiks  nebija tik liels un tāpēc mēs visi centāmies izmantot laiku pēc iespējās produktīvāk.

  1. Mēs sīki izpētījām kā praksē darbojās Islandes palīgierīču tehniskais centrs, kas nodrošina cilvēkus ar invaliditāti ar palīgierīcēm. Šajā centrā ko bijām apmeklējuši, mēs iepazinām īstos savas lietas profesionālus, kā arī šo profesionāļu darba metodes. Mēs bijām pārsteigti ar palīgierīču daudzveidību un to kvalitāti. Visa šī mehānisma darba organizācija ir tik smalki pārdomāta un organizēta, ka uzreiz kļūst skaidrs – šī sistēma ir orientēta uz pacientiem nevis otrādi. Vadims Maleško uzreiz atrada kopīgu valodu ar Islandes kolēģiem un ieguva no viņiem savam darbam nepieciešamo informāciju. Mēs esam pārliecināti, ka iegūtie pieredze un informācija dos pozitīvu efektu realizējot līdzīgas programmas Latvijā.
  2. Iepazīšanās ar uzņēmumu Össur http://www.ossur.co.uk pārsniedza visas cerības. Uzņēmuma Össur specializācijas joma ir protēžu un ortožu izgatavošanas. Össur ir viens no lielākajiem, un nelieku būs teikt, ir viens no līderiem savā jomā. Vizītes laikā mēs ieraudzījām visas protēžu ražošanas stadijas, bet visnotaļ stiprāku iespaidu uz mums bija atstājuši cilvēki, kuri ir zaudējuši savas kājas, bet tagad brīvi staigā ar Össur protēzēm, kompānijas rehabilitācijas nodaļā, neizmantojot ne smailes ne arī citas palīgierīces. No sarunas ar kompānijas vadību, bija viegli sajust kompānijas interesi par Baltijas tirgu. Jo vairāk, Latvijas iedzīvotājiem, kuri nelaimes gadījumos ir zaudējuši ķermeņa locekļus, Össur produkcija noteiktu būtu kā biļete uz jaunu dzīvi.

Nevar nepateikt kaut arī pāris vārdos par «Össur» produkciju, jo tā ir unikāla:

RHEO KNEE®

Pašapmācošais ceļgala modulis – tik gudrs, ka pats mācās, nepārtraukti un neatkarīgi adaptējas indivīdam un apkārtējai videi. RHEO KNEE® izmanto jaunākās tehnoloģijas sensorus, ar kuriem izmēra slodzi ar biežumu 1000 reizes sekundē.

RHEO KNEE® izpēta jūsu pastaigas stilu, atpazīst un momentā reaģē uz izmaiņām ātrumā, slodzē un apkārtējā vidē.

Power Knee

Vienīgas pasaulē ceļgala modulis, kas pilnībā aizvieto zaudētas muskuļu funkcijas, pateicoties spēka elementam, tādējādi nodrošinot pastaigu ar vieglumu bez liekās piepūles. Pēc informācijas saņemšanas no veselas kājas novērošanas sensoriem, spēka elements var īstenot unikālas funkcijas, kas ļauj izpildīts darbības, kuru izpildei ir nepieciešams celšanas spēks.

Proprio Foot

Pirmā pēda pasaulē, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts, kas nodrošina pacientam ar amputētu kāju, funkcionālās priekšrocības. Potītes automātiskā locīšanās maksimāli pietuvināta vesela cilvēka potītes kustībām. Šī protēze domā pati, reaģējot uz izmaiņām reljefā un pietuvināšanos pie trepēm un nolaišanām. Kā rezultātā pastaiga kļūst sabalansēta un simetriska, kas pasargā ķermeņa veselību.

  1. Islandes Valsts Nacionālās Universitātes Slimnīcas Galvenais terapeits Kristins Einarsdottirs iepazīstināja mūs ar savas nodaļas darbu.

Cilvēks ar neiro-muskulārām slimībām, slimībai attīstoties, zaudē pierastās fiziskās spējas, kļūst nespēcīgs darīt pierastās ikdienas darbības, kā dēļ pacienti jūtas nepilnvērtīgi un atkarīgi no citiem cilvēkiem. Šajā brīdi pacientiem ir noteikti nepieciešama ergo-terapeita palīdzība.

Ergo-terapija ir rehabilitāciju pasākumu komplekss, kas ir vērsts uz pacienta ikdienas darbības atgūšanu ņemot vērā pacienta spēju ierobežojumus. Ikdienas darbības ietver sevī paša pacienta aprūpi, darba aktivitātes, atpūtas aktivitātes un starp personu attiecības.

Kristins parādīja mums kādas metodikas tiek izmantotas Islandē. Šīs metodikas ļauj pacientiem apgūt prasmes nepieciešamas dzīves problēmu pārvarēšanai, panākot, ka pacients jūtās nozīmīgs un pašapmierināts, bet tas savukārt ir viens no svarīgākajām komponentēm cilvēka sociālajā adoptācijā.

  1. Vizīte uz Islandes parlamentu

Gudjans Sigurdssons aizveda mūs uz Islandes parlamentu. Nav lieks pateikt, ka autobuss, ar kuru mēs braucām, bija ierīkots pēc augstākiem pasaules standartiem, un Gudjans nejutās ierobežots pārbraucienos.

Autobusa durvis taisījās vaļā ar pults vadību un uzreiz tika nolaists pacelšanas mehānisms, kas palīdzēja Gudjanam iekāpt autobusa ar visiem ratiņiem, un vēlāk pārsēsties šofera vietā.

Parlamentā mūs sagaidīja sekretārs, kas laipni pavadīja mūs ekskursijā pa parlamenta ēku, pastāstot arī par Islandes parlamenta vēsturi. Vēlāk precīzi noteiktajā laikā mūs uzaicināja uz tikšanos ar sociāldemokrātiskās alianses deputātu Joninu Ros Gudmundsdottiras kundzi, kuras kompetencē ir sociālie jautājumi.

Jonina pastāstīja mums kādā veidā Islandē tiek risinātas cilvēku ar invaliditāti problēmas likumdošanas līmenī, kādas problēmas vēl ir jāatrisina, kādā veidā parlamenta frakcijas meklē kompromisus risinot šos jautājumus.

Sarunas laikā Jonina uzvedās vienkārši un atklāti, brīvi atbildēja uz mūsu jautājumiem un izskatījās ļoti ieinteresēta par to kādā veidā šīs problēmas tiek risinātas Latvijā.

  1. Vizīte uz Islande Labklājības Ministriju

Pēc tikšanās ar likumdevēju pārstāvi mēs devāmies uz Islandes Labklājības Ministriju, kur mūs sagaidīja sociālo lietu departamenta speciālists Thoru Thorarinssonu. Thorarinssona kungs ļoti sīki pastāstīja mums kādā veidā tiek īstenoti likumdevēju lēmumi jautājumos saistītos ar cilvēku ar invaliditāti tiesībām, pastiprinot teikto ar cipariem un faktiem, kā arī aprakstīja kādas problēmas vēl pastāv un kādi ir plāni šo problēmu risināšanai. Thorarinssona kungs pastāstīja mums ar kādiem līdzekļiem izdevās samazināt pasaules krīzes ietekmi uz cilvēkiem ar invaliditāti Islandē. Tad notika arī atklāts dialogs, kurā nozīmīgāko lomu spēlējusi īsts profesionāls labklājības jautājumos Iveta Purne, kura savulaik bija strādājusi Latvijas valsts Labklājības ministrijā (2007.g. – 2009.g.). viedokļu apmaiņa bija divpusīgi interesanta un pamācoša.

  1. Vizīte uz pansionātu pie cilvēkiem ar Alcheimera slimību.
  2. Tikšanās ar Gudjanu Sigurdssonu

Savu pēdējo vakaru Islandē pirms došanas dzimtenē mēs bijām pavadījuši ciemos pie Gudjana Sigurdssona.Gudjana kungs laipni deva mums iespēju aplūkot, kā ir iekārtota māja, kurā dzīvo cilvēks, kas slimo ar ALS slimību. Visas telpas ko izmanto Gudjans ir aprīkotas ar speciālām palīgierīcēm, kas ļauj Gudjanam justies neatkarīgam no ciet cilvēkiem, kaut ari viņam ir sieva n trīs meitas, kuras ir vienmēr gatavas palīdzēt.

Vannas istaba, tualete un guļamistaba ir aprīkotas ar speciāliem elektriskiem pacēlājiem ar tālvadību. Darba kabinets ir aprīkots ļoti komfortabli un praktiski.

Vērtējiet paši, Gudjons Sigurdssons strādā lielākajā enerģētiskajā kompānijā Islandē, vada Islandes neiromuskulāro slimnieku organizāciju, viņš ir ALS/MND starptautiskās alianses prezidents un pie tam ir lielas un laipnas ģimenes galva. Esmu lepns par draudzību ar šādu cilvēku.

Pēdēja vizītes dienā mēs ar Gudjanu apspriedām Mūsu vizītes rezultātus, apspriedām biedrības Motus Vita projekta īstenošanu, kas paredz izveidot vienotu informatīvu datu bāzi ar ALS/MND slimojošiem pacientiem, ko atbalsta Borisa un Inaras Teterevu Fonds (http://www.teterevfond.org) Apspriedām tālāko programmas attīstību un realizēšanu, kas nodrošinātu pacientus ar ALS/MND slimībām ar tik ļoti tiem vajadzīgām palīgierīcēm. Mūsu saruna gāja arī par turpmāko sadarbību un projektu realizēšanu. Mēs ticam, ka pie skaida mērķa un ar pragmatisko programmu realizēšanu, ir iespējams nepārtraukti paaugstināt cilvēku, kuri slimo ar ALS/MND slimībām labklājību.