Mēs vēlamies dalīties ar jums priekā!

gada28. februārī notika mūsu pirmā nodarbība Biblioterapijas projekta ietvaros. Gatavošanās mūsu pirmajai tikšanās notika ļoti nopietni, mēs centāmies, lai jau sākot ar pirmo mācību nodarbību, biedrības “Motus Vita” locekļi iemīlētu Biblioterapiju un ar nepacietību gaidītu nākamās tikšanās reizes. Svarīgi bija viss: atmosfēra, kurā notiks tikšanās, saturs un piesātinājums. Pateicoties sadarbībai ar  Happy Art Museum, jautājums...

  1. gada28. februārī notika mūsu pirmā nodarbība Biblioterapijas projekta ietvaros.
    Gatavošanās mūsu pirmajai tikšanās notika ļoti nopietni, mēs centāmies, lai jau sākot ar pirmo mācību nodarbību, biedrības “Motus Vita” locekļi iemīlētu Biblioterapiju un ar nepacietību gaidītu nākamās tikšanās reizes.

Svarīgi bija viss: atmosfēra, kurā notiks tikšanās, saturs un piesātinājums.

Pateicoties sadarbībai ar  Happy Art Museum, jautājums par tikšanās vietu tika atrisināts viegli. Nekas nevarēja būt labāks par atmosfēru mākslas galerijā, piesūcinātu ar radošumu!

Aktīvu dalību pasākuma organizēšanā ņēma jaunā biedrības Motus Vita locekle Sofja Stoļarova.
Pasākumu tika nolemts sadalīt 2 daļās.

Pirmā daļa piedāvāja lirisku Rīgas dzejnieka Vadima Avvas priekšnesumu. Vadims nolasīja fragmentus no savas monoizrādes  “Ne vārda par mīlestību”, dalījās savās domās un pārdzīvojumos  ar klausītājiem. Nebija iespējams palikt vienaldzīgiem ar kaislību, mīlestību, ciešanām, cerību un ticību piesātinātajā atmosfērā! Emocijas uz klausītāju sejām sekoja viena otrai… asaras … prieks … līdzpārdzīvojums … un cerība!

Pēc uzstāšanās, klausītājiem bija iespēja parunāt ar autoru, uzdot jautājumus un izteikt savu pateicību.

Otrā daļa piedāvāja biblioterapijas darbnīcu, kura tika veltīta iepazīšanās tēmai. Pieaugušie gluži kā mazi bērni, ar prieku atsaucās aicinājumam spēlēt spēles.

Nobeigumā viena no biedrības Motus Vita loceklēm Naģežda nolasīja savus sacerētos dzejoļus par mīlestību uz sevi, savu tuvāko un uz Dievu.

Tā norisinājās mūsu pirmā tikšanās … un tas bija sākums ilgam un interesantam ceļam ar nosaukumu – Biblioterapija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām!

Mēs vēlamies pateikties:
Happy Art Museum, Dāgam Vidulejam un Gaļinai Maksimovai. Dzejniekam Vadimam Avva un
Sofjai Stoļarovai.