Pasaku terapija II

gada 27. jūnijā notika ilgi gaidītā tikšanās “Biblioterapijas” projekta ietvaros, kas veltīta Pasaku terapijai. Tikšanās notika ēkā Klostera ielā 5, kuras sienās ir ērti iekārtojies centrs “Svētās Ģimenes Māja”. Senos laikos 13.gs. šajā ēkā bija sieviešu klosteris. Iekšpusē pēc rekonstrukcijas var redzēt oriģinālās 13.gs. akmens sienas, aiz kurām tolaik beidzās Rīga un tā laika īsto...

  1. gada 27. jūnijā notika ilgi gaidītā tikšanās “Biblioterapijas” projekta ietvaros, kas veltīta Pasaku terapijai.
    Tikšanās notika ēkā Klostera ielā 5, kuras sienās ir ērti iekārtojies centrs “Svētās Ģimenes Māja”. Senos laikos 13.gs. šajā ēkā bija sieviešu klosteris. Iekšpusē pēc rekonstrukcijas var redzēt oriģinālās 13.gs. akmens sienas, aiz kurām tolaik beidzās Rīga un tā laika īsto bruģēto ielu.

Un īstās senatnes atmosfērā centrā “Svētās Ģimenes Māja” tika izveidots satura ziņā pārsteidzošais un aizraujošais psiholoģes un pasaku teicējas Annas Kašinas fantastiskais noskaņojums visiem dalībniekiem. Jāatzīmē, ka visi tikšanās dalībnieki aktīvi piedalījās nodarbībā un nebija tikai pasīvi vērotāji.

Ar milzīgu skaitu balsu, tika nolemts turpināt pasaku terapijas darbības. Cilvēki saprata, ka pasaku terapija palīdzēs atrisināt daudz psiholoģisku problēmu. Bet tās nav brīnumzāles, kuras palīdz vienā reizē, bet garš, smags darbs, kura iedarbība būs redzama laika gaitā, bet noteikti būs.

Ļoti  jauki, ka mūsu tikšanās notiek siltā, sirsnīgā atmosfērā, un ir patīkami redzēt kā mirdz cilvēku sejas.