Teātra studija

gada 4. februārī Svētās Ģimenes Mājas telpās notika kārtējā nodarbība Teātra studijas ietvaros. Nodarbību vadīja “ATKLĀTAIS TEĀTRIS” projekta autori Tatjana Čerkovska – mākslas platformas STADIA vadītāja, aktrise, teātra pedagoģe, un Andrejs Garkavi – mākslas platformas STADIA mākslinieciskais direktors, aktieris, režisors. “Mēs cenšamies teātri padarīt par atklātu telpu visiem cilvēkiem, neatkarīgi no to veselības stāvokļa īpatnībām,...

  1. gada 4. februārī Svētās Ģimenes Mājas telpās notika kārtējā nodarbība Teātra studijas ietvaros.

Nodarbību vadīja “ATKLĀTAIS TEĀTRIS” projekta autori Tatjana Čerkovska – mākslas platformas STADIA vadītāja, aktrise, teātra pedagoģe, un Andrejs Garkavi – mākslas platformas STADIA mākslinieciskais direktors, aktieris, režisors.

“Mēs cenšamies teātri padarīt par atklātu telpu visiem cilvēkiem, neatkarīgi no to veselības stāvokļa īpatnībām, sociālā statusa vai vecuma. Vēlamies, lai caur saskarsmi ar mākslu cilvēks mācītos būt atklāts, brīvs un atbildīgs par savu rīcību. Mēs ticam, ka varēsim palīdzēt mūsu projekta dalībniekiem pārvarēt bailes, šaubas, vientulību, atvieglot iekļaušanos sociālajā vidē, atrast saskarsmes punktus ar pasauli un atbalstu dzīvē”, – stāsta “ATKLĀTĀ TEĀTRA” autori Tatjana un Andrejs.

Mākslas platforma STADIA kopā ar cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrību MOTUS VITA ir ieplānojuši mākslas nodarbību ciklu integrētā aktieru kolektīvā. Programma ir ilgtermiņa un iekļauj šādus nodarbību veidus: personiskās izaugsmes treniņi, aktiermāksla, skatuves kustību un skatuves runas pamati, ritmika, ievads spēles kultūrā, klaunāde un ekscentrika, darbs ar māksliniecisku tekstu.

Pateicamies Tatjanai un Andrejam par interesanto tikšanos, kas bija piepildīta ar sirds siltumu.

Paldies par atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fondam un Svētās Ģimenes Mājai.