Miastenia gravis (MG)

Projekta misija: par MG vispusīgi izglītoti un sabiedrībā integrēti cilvēki, kuriem ir pieejama visa nepieciešamā un labākā diagnostika, ārstēšana un aprūpe. Mērķi: īstenot valsts mēroga atbalsta projektu pacientiem, kuriem diagnosticēta MG, sadarbībā ar mediķu un pacientu organizācijām un Latvijas Republikas Veselības ministriju uzlabot MG diagnosticēšanu, efektīvu medikamentu pieejamību, ārstēšanu, rehabilitāciju. Mērķu īstenošanai tiek realizēti šādi...

Projekta misija:

par MG vispusīgi izglītoti un sabiedrībā integrēti cilvēki, kuriem ir pieejama visa nepieciešamā un labākā diagnostika, ārstēšana un aprūpe.

Mērķi:

 1. īstenot valsts mēroga atbalsta projektu pacientiem, kuriem diagnosticēta MG,
 2. sadarbībā ar mediķu un pacientu organizācijām un Latvijas Republikas Veselības ministriju uzlabot MG diagnosticēšanu, efektīvu medikamentu pieejamību, ārstēšanu, rehabilitāciju.

Mērķu īstenošanai tiek realizēti šādi uzdevumi:

 1. koordinēt sadarbību ar ārstniecības procesā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām, organizācijām un uzņēmumiem,
 2. nodrošināt finanšu un cita veida līdzekļu piesaisti un sadali projekta mērķu sasniegšanai,
 3. rīkot dažāda veida pasākumus, atbalsta grupas cilvēkiem, kuriem diagnosticēta MG, iesaistot arī viņu ģimenes,
 4. sniegt morālo atbalstu un palīdzību tādu sadzīves problēmu risināšanai, kur nepieciešams, piemēram, juridisks, grāmatvedības vai cita veida atbalsts,
 5. veikt jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu un sekmē projekta mērķu īstenošanu.

Marija Krūmiņa – projekta vadītāja. Pārdošanas un loģistikas nozares speciāliste (BSc Econ). Ar ilggadēju pieredzi starptautiskajā tirdzniecībā.

Kristīne Kiršbauma – projekta koordinatore. Juriste (Mg. iur.) ar ilggadīgu darba pieredzi tieslietu sistēmā, notariātā un valsts uzņēmumā. Līdzdarbojusies dažādu normatīvo aktu projektu izstrādē un ieviešanā. 2023. gadā ieguvusi arī profesionālo maģistra grādu “Darba aizsardzībā”. 

Ieva Kolmane – projekta koordinatore. Literatūrfilosofe (Mg. phil.), tulkotāja, ir pieredze darbā ar tekstiem, biedrībām un valsts pārvaldes lietām. 

E-pasts: miastenija@motusvita.lv 

Vairāk: http://miastenija.lv/

Jaunākie komentāri
  Categories
  Newsletter
  Twitter
  Could not authenticate you.