Borisa Levi autorvakars

jūlijā plkst. 18.00 HAPPY ART MUSEUM telpās noritēja komponista un producenta Borisa Levi jaunrades vakars, ko rīkoja MOTUS VITA biedrība. Pasākumā piedalījās Borisa draugi – teātra režisors un pasniedzējs Aba Gercbahs, kā arī rakstnieks Sergejs Čerņikovs. Borisa mākslinieciskā darbība ir tik vērienīga, ka ietilpināt īsā vakarā visu viņa jaunradi nav viegls uzdevums. Boriss Levi ir...

  1. jūlijā plkst. 18.00 HAPPY ART MUSEUM telpās noritēja komponista un producenta Borisa Levi jaunrades vakars, ko rīkoja MOTUS VITA biedrība. Pasākumā piedalījās Borisa draugi – teātra režisors un pasniedzējs Aba Gercbahs, kā arī rakstnieks Sergejs Čerņikovs.

Borisa mākslinieciskā darbība ir tik vērienīga, ka ietilpināt īsā vakarā visu viņa jaunradi nav viegls uzdevums. Boriss Levi ir dziesmu un teatrālo izrāžu mūzikas autors, raksta stāstus, dzeju, ir teātra izrāžu producents. Četru gadu laikā viņa mūzikls “Dorians Grejs” ticis izrādīts Rīgā ar milzīgu veiksmi. Vakara viesus Boriss humorpilnā manierē iepazīstināja ar savu biogrāfiju, lasīja savu dzeju un stāstus, kā arī izpildīja autordziesmas, daudzas no kurām skatītāji ir jau iemīlējuši.

Aba Gercbahs novadīja interesantu, interaktīvu mūzikas nodarbību ar visiem pasākuma dalībniekiem: organizēja balsu orķestri, kas visiem klātesošajiem par prieku izpildīja kādu pazīstamu melodiju.

Vakara noslēgumā Boriss kopā ar Sergeju izpildīja mūzikla “Dorians Grejs” fragmentu.

Pasākums bija izdevies, un visi tā dalībnieki guva patiesu baudu.