“Es vēlos, lai mani sadzird!”

“Vēlos, lai mani saprot», „Es gribu būt interesants sarunu bieds” – bieži gadās dzirdēt šādas atziņas. Cilvēkiem ar ierobežotām iespējām pārliecinātība ir sevišķi svarīga. Tieši šim nolūkam Motus Vita uzsāka sadarbību ar teātra studiju STADIA. Ar Boris un Ināras Teterevu fonda atbalstu visu 2017. gadu notiek dažādi pasākumi, kas veicina komunikācijas iemaņu, publisko uzstāšanos un...

“Vēlos, lai mani saprot», „Es gribu būt interesants sarunu bieds” – bieži gadās dzirdēt šādas atziņas. Cilvēkiem ar ierobežotām iespējām pārliecinātība ir sevišķi svarīga. Tieši šim nolūkam Motus Vita uzsāka sadarbību ar teātra studiju STADIA. Ar Boris un Ināras Teterevu fonda atbalstu visu 2017. gadu notiek dažādi pasākumi, kas veicina komunikācijas iemaņu, publisko uzstāšanos un aktiermākslas attīstību.

Visa mūsu dzīve ir komunikācija ar apkārtējiem. Un ne vienmēr mēs gūstam no tā gandarījumu, ne vienmēr izdodas sasniegt savus mērķus komunikācijas problēmu dēļ. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tas ir ļoti aktuāli.

Viena no veiksmīgām metodēm, kas risina sociālās adaptācijas jautājumus, ir aktiermāksla. Kā norāda Motus Vita biedri, meistarklašu dalībnieki, nodarbības palīdz attīstīt atmiņu, uzmanības koncentrāciju, asociatīvo domāšanu, māca improvizēt un skaisti runāt.

Meistarklases vada projekta «ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР» autori Tatjana Čerkovska – studijas STADIA vadītāja, aktrise, pedagoģe un Andrejs Garkavi – STADIA art direktors, aktieris un režisors. Tatjana un Andrejs smalki izjūt katra dalībnieka spējas un ierobežojošus faktorus, tāpēc izdodas izveidot tik priekpilnu, draudzīgu gaisotni, kur viens otru atbalsta.

«Mūsu mērķis padarīt teātri par atvērtu un pieejamu visiem cilvēkiem, neatkarībā no viņu veselības stāvokļa, sociālā statusa vai vecuma. Mēs vēlamies, lai ar mākslas starpniecību cilvēks mācītos justies brīvam. Mēs ticam, ka varēsim palīdzēt mūsu projekta dalībniekiem pārvarēt baildes, šaubas, vientulības sajūtu, pazemināt sociālās barjeras un atrast atbalsu”, tā Tatjana un Andrejs.

 

Izsakām pateicību visiem nevienaldzīgiem, kas nodrošināja iespēju dažādās vietā novadīt meistarklases. Paldies tiem, kas uzdāvināja biļetes uz teātra izrādēm un ielūgumus uz kultūras pasākumiem. Kopā mēs varēsim vēl vairāk paplašināt projektu un palīdzēt tiem, kam tas ir tik ļoti nepieciešams.