Fotoizstāde

gada 17. maijā Rīgas Stradiņa universitātes telpās tika atklāta fotoizstāde, kas ir veltīta sievietēm ar invaliditāti no sabiedriskās organizācijas MOTUS VITA. Izstādi radīja fotomāksliniece Jeļena Aļoškina kopā ar sabiedriskajām organizācijām MOTUS VITA un SUSTENTO, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Gatavojot izstādi, nospraudām mērķi parādīt cilvēku ar invaliditāti dzīvi visā tās daudzveidībā, rosināt skatītājos tādas...

  1. gada 17. maijā Rīgas Stradiņa universitātes telpās tika atklāta fotoizstāde, kas ir veltīta sievietēm ar invaliditāti no sabiedriskās organizācijas MOTUS VITA. Izstādi radīja fotomāksliniece Jeļena Aļoškina kopā ar sabiedriskajām organizācijām MOTUS VITA un SUSTENTO, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.

Gatavojot izstādi, nospraudām mērķi parādīt cilvēku ar invaliditāti dzīvi visā tās daudzveidībā, rosināt skatītājos tādas gaišas sajūtas kā žēlsirdība, mīlestība pret tuvāko, iecietība un cēlsirdība.

Fotodarbi stāsta par to, cik svarīgi ir paplašināt savu skatu uz dzīvi, noraidīt stereotipus un saprast, ka sieviete ar invaliditāti spēj būt veiksmīga, skaista un dzīvot piepildītu dzīvi.

Fotoizstādes ietvaros notika mūsu fotodarbu varoņu tikšanās ar RSU studentiem, kurā RSU dekānes Signes Tomsones vadībā tika iztirzātas taisnīguma, iecietības, savstarpējās palīdzības, personības un sabiedrības mijiedarbības jautājumi, kas ir vienmēr aktuāli civilizētā, garīgā sabiedrībā.

Projekts īstenots pateicoties mūsu komandai: fotomāksliniecei Jeļenai Aļoškinai, frizierei-vizāžistei Jūlijai Vasiļjevai, vizāžistei Jūlijai Ostrovskai, tērpu māksliniecēm Natālijai Fiļipovai, Svetlanai Ohramenko un Nadeždai Ignatānei, koordinatorei Diānai Krastai.