Mārtiņdienas tirgus

gada 8.-9. novembrī MOTUS VITA organizācijas dalībniekiem bija iespēja izstādīt savus mākslas darbus Mārtiņdienas tirgū tirdzniecības centrā DOLE. Visi darbi tika radīti mākslas terapijas programmas ietvaros un izpildīti dažādās mākslas tehnikās. Apgleznotais zīds, stikls un koks, mīkstās rotaļlietas un suvenīri pievērsa tūkstošu izstādes apmeklētāju uzmanību, bet mūsu mākslinieki uzklausīja daudzus komplimentus. Tieši šādi pasākumi un...

  1. gada 8.-9. novembrī MOTUS VITA organizācijas dalībniekiem bija iespēja izstādīt savus mākslas darbus Mārtiņdienas tirgū tirdzniecības centrā DOLE. Visi darbi tika radīti mākslas terapijas programmas ietvaros un izpildīti dažādās mākslas tehnikās. Apgleznotais zīds, stikls un koks, mīkstās rotaļlietas un suvenīri pievērsa tūkstošu izstādes apmeklētāju uzmanību, bet mūsu mākslinieki uzklausīja daudzus komplimentus.

Tieši šādi pasākumi un darbu autoru priekā mirdzošās acis visspilgtāk liecina par ievērojamu mākslas terapijas dziedniecisko spēku. Radošais process ļauj dziļāk izzināt sevi, veicina spēju attīstīšanos un aktivizē organisma slēptās rezerves. “Iesaistoties radošajā procesā, mēs paši kļūstam labāki, bet dzīve piepildās ar gaismu. Tas nozīmē, ka vairs neatliek laika slimībām”, – tāds ir mākslas terapijas programmas dalībnieku viennozīmīgais viedoklis.